Conditii colaborare

Conditii generale de colaborare

Condiții generale de vânzare și livrare

1. Aplicabilitate
Acești termeni generali de vânzare și livrare se aplică cu excepția cazului în care au fost modificați printr-un acord scris între BSW Metals și cumpărător sau în cazul în care BSW Metals a acceptat în mod expres abateri de la acești termeni.
2. Oferta
Oferta BSW Metals este valabilă 14 zile de la emiterea acesteia, cu excepția cazului în care se prevede altfel.
3. Confirmarea comenzii
Confirmarea in scris a comenzii de catre BSW Metals este obligatorie, oferta neconfirmata neavand efecte juridice sau comerciale in ce o priveste pe BSW Metals.
4. Toleranțe
Pentru toleranțele privind dimensiunile, lungimile, greutatea etc., se aplică standardul international valabil pentru materialul în cauză. În cazul oricărei incertitudini cu privire la standardul aplicabil, trebuie contactat reprezentantul de vânzări.
Piesele tăiate la ghilotina, fierastrau, foarfeca, nu vor fi debavurate, îndreptate sau prelucrate în niciun alt mod. Planeitatea conform standardului materialului nu poate fi garantată după ce materialul a fost tăiat in acest mod.
5. Preț
Pretul ofertat poate fi exprimat in EURO, USD sau RON si este fara TVA.Cu excepția cazului în care se convine altfel, in cazul ofertelor in EURO sau USD, se va aplica cursul BNR valabil in ziua facturarii.
6. Clauze de transport și livrare
Clauzele de livrare vor fi în conformitate cu conditiile INCOTERM actuale, emise de Camera Internațională de Comerț.
În cazul în care cumpărătorul opteaza pentru varianta de livrare EXW Sibiu cumpărătorul va fi taxat direct de către transportator. În alte cazuri, costurile de transport vor fi suportate de BSW Metals.
Dacă mărfurile, pentru care BSW Metals este expeditor, sunt pierdute sau avariate iremediabil, se vor aplica condițiile transportatorului pentru înlocuirea livrării.
7. Securitate
Dacă există motive intemeiate să credem că cumpărătorul nu își va îndeplini obligațiile contractuale, BSW Metals va avea dreptul să solicite emiterea unei garanții acceptabile pentru îndeplinirea contractului. Dacă acest lucru nu se face într-o perioadă rezonabilă de timp, BSW Metals va avea dreptul să anuleze achiziția. Acest lucru trebuie făcut în scris și se aplică bunurilor care nu au fost livrate.
8. Plata și dobânzile restante
Condițiile de plată sunt de 30 de zile de la data emiterii facturii, cu excepția cazului în care se convine altfel. Dacă plata nu este primită la timp, se vor percepe dobânzi pentru restanțe. Rata dobânzii la este de 12% pe an.
9. Notificarea întârzierii
În cazul în care BSW Metals constată că data de livrare convenită nu poate fi respectată, cumpărătorul va fi informat imediat și va fi convenit un nou termen de livrare.
10. Daune cauzate de întârziere, anulare
Întârzierea livrării, pentru care BSW Metals este responsabilă, nu reprezintă un motiv pentru daune și nici anulare.
În cazul în care cumpărătorul anulează achiziția în timpul livrării, cumpărătorul va fi obligat să plătească daune, egale cu o treime din suma comenzii. Cu toate acestea, BSW Metals are dreptul la despăgubiri suplimentare dacă daunele reale sunt mai mari decât plata acordată pentru daune.
11. Conditii de retur
BSW Metals nu accepta retur pentru marfa livrata, cu excepția cazului în care se convine altfel. Nu vor fi acceptate ca bunuri returnate materialele pentru care lipsesc aceste informațiile referitoare la lot, sarja sau alte inscriptionari doveditoare . În mod similar, BSW Metals nu acceptă să ia în schimb materiale care au fost tăiate sau prelucrate.
12.Receptia
O lista de ambalare trebuie să însoțească mărfurile.
La primire, cumpărătorul trebuie să examineze bunurile. Dacă, datorită naturii ambalajului sau din orice alt motiv, mărfurile nu pot fi examinate imediat, receptia se va face pentru lista de ambalare și numărul de colete ( daca sunt in conformitate cu comanda)
Acolo unde este posibil, ar trebui făcută o comparație între lista de ambalare și informațiile de pe ambalaj.
După ce ambalajul a fost îndepărtat și înainte ca bunurile să fie utilizate, trebuie efectuată o receptie mai amănunțită.
BSW Metals nu este responsabilă pentru daunele produse bunurilor după finalizarea receptiei.
13. Reclamații
În cazul mărfurilor vândute DAP cu locul de destinație specificat, orice pierdere sau deteriorare care apare în tranzit trebuie notată pe CMR și raportată transportatorului și BSW Metals.
Dacă mărfurile sunt vândute EXW de la Sibiu și, în timpul transportului, apare un defect sau o deficiență a mărfurilor livrate, acest lucru trebuie notat pe CMR și raportat transportatorului.
14. Răspunderea BSW Metals pentru defecte ale materialului.
Materialele neconforme vor fi înlocuite numai cu materiale noi. BSW Metals nu este responsabilă pentru daune ulterioare și va compensa cumpărătorul până la maximul prețului de achiziție.
Costurile de transport care apar în legătură cu materiale neconforme vor fi suportate de BSW Metals.
15. Rezervarea dreptului de proprietate
Proprietatea asupra materialelor furnizate de BSW Metals trece către cumpărător după achitarea întregului preț de achiziție. Cumpărătorul nu are dreptul să prelucreze, să vândă sau să dispună în orice alt mod de material până când proprietatea nu a fost transferată.
16. Selectarea și adecvarea materialelor
BSW Metals nu este responsabilă pentru asigurarea că materialele sunt adecvate pentru un anumit scop și, prin urmare, își declina orice răspundere in cazul in care acestea nu corespund cerintelor mediului de lucru. Alegerea materialului este sarcina exclusiva a clientului, iar acesta raspunde direct pentru adecvarea materialului la nevoile sale.
17. Motive de scutire – Forță majoră
BSW Metals nu este responsabilă pentru întârzieri sau daune cauzate de forță majoră, adică obstacole naturale, incendiu, război, întreruperi ale traficului, grevă, blocare, boicot, pandemie sau echivalent.
Acest lucru este valabil și pentru orice alt obstacol care nu ar fi putut fi prevăzut în momentul încheierii acordului.
Un subcontractant afectat de cele de mai sus reprezintă, de asemenea, motive de scutire pentru BSW Metals.
18. Forum
Legea romana se va aplica acestui acord. Litigiile, datorate acestui acord sau relației juridice datorate acestui acord, vor fi soluționate, atunci când este posibil, prin negocieri în consens între părți. În cazul în care un litigiu nu poate fi soluționat prin negocieri, litigiul va fi soluționat de instantele competente de la sediul Vanzatorului.